วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 1 ซามูเอล 8:1-22 “ขอกษัตริย์ให้กับเรา”

ชนชาติอิสราเอลเริ่มมีความกังวลในอนาคตของตนเอง เพราะซามูเอลก็แก่แล้ว แถมลูกชายทั้งสองคนของซามูเอลก็ไม่ดำเนินอยู่ในทางของพระเจ้า และเมื่อมองดูประเทศรอบๆ ต่างก็มีกษัตริย์ที่เป็นผู้นำไม่ว่าจะเป็นการปกครองดูแล รวมถึงการนำหน้าในการทำสงคราม ที่สำคัญชนชาติอิสราเอลลืมไปว่า พวกเขายังมีพระเจ้า ทำให้พวกเขารวมตัวกันมาขอให้ซามูเอลแต่งตั้งกษัตริย์ให้กับพวกเขา

Q1  ซามูเอลไม่พอใจกับคำเรียกร้องของประชาชนชาวอิสราเอลด้วยเหตุผลใด? (ดู ข้อ 7, 11-18 ประกอบ)
Q2  “เพราะว่า เขามิได้ละทิ้งเจ้า แต่เขาทั้งหลายได้ละทิ้งเรา ไม่ให้เราเป็นกษัตริย์เหนือเขา” คำพูดของพระเจ้าประโยคนี้เตือนสติคุณอย่างไรในการดำเนินชีวิตวันนี้ของคุณ? โดยเฉพาะวันนี้ที่เป็นวันคริสตมาส!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *