วันพุธที่ 26 ธันวาคม 1 ซามูเอล 15:1-16 “ซาอูล – กษัตริย์องค์แรก I”

ซาอูล คนเผ่าเบนยามิน ผู้ซึ่งเป็นคนรูปงาม สูงใหญ่ (คนทั่วๆ ไปจะสูงแค่บ่าของซาอูล) ได้รับการเจิมและแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์องค์แรกของอิสราเอล ซึ่งพระคัมภีร์บันทึกว่า ตลอดการปกครองของซาอูลนั้นมีสงครามอย่างรุนแรงกับคนฟีลิสเตียอยู่เสมอ รวมทั้งคนโมอับ คนอัมโมน คนเอโดม คนโศบาห์ ซึ่งซาอูลได้รับชัยชนะอยู่เสมอ เรียกได้ว่า ซาอูลเป็นผู้นำที่ดีในด้านการสงคราม แต่ดูเหมือนว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นทำให้เขาออกห่างจากพระเจ้า และไม่กระทำตามที่พระเจ้าสั่ง เขาไว้ชีวิตกษัตริย์อากัก และเก็บข้าวของบางส่วนไว้

Q1  ซาอูล มี / ให้ เหตุผลอะไรในการที่ไม่จัดการกับคนอามาเลขตามที่พระเจ้าสั่งใน ข้อ 3? (ดู ข้อ 9, 15 ประกอบ)
Q2  คุณเคยปฏิเสธที่จะทำตามคำสอนในพระคัมภีรในเรื่องใดบ้าง และคุณ มี/ให้ เหตุผลกับตัวเองย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *