วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 1 ซามูเอล 15:17-23 “ซาอูล – กษัตริย์องค์แรก II”

ดูเหมือนว่า ในสายตาของมนุษย์ สิ่งที่ซาอูลกระทำลงไป ไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ แถมซาอูลก็รีบจัดการสังหารกษัตริย์อากัก (15:32-33) โดยหวังใจว่าพระเจ้าจะยกโทษ และไม่ลงโทษเขา แต่พระเจ้าก็ยังยืนยันคำตอบเดิมที่จะปลดเขาออกจากการเป็นกษัตริย์

Q1  อะไรคือสาเหตุสำคัญที่พระเจ้าทรงปลดซาอูลออกจากการเป็นกษัตริย์? (ดู ข้อ 19, 22-23 ประกอบ)
Q2  คุณจะนำบทเรียนจากชีวิตของซาอูลมาใช้ในการดำเนินชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *