เฝ้าเดี่ยว วันพุธ 30 มิ.ย. 2010 โยชูวา 10:16-43

โยชูวาอาศัยหลักการอะไรในการทำลายล้างเมืองและผู้คนต่างๆ?  คุณจะนำหลักการนี้ไปใช้ได้อย่างไร ในการจัดการกับความผิดบาปของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *