เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 29 มิ.ย. 2010 โยชูวา 10:1-15

จาก 10:7-14 ทำไมโยชูวาจึงมีชัยต่อเจ้าเมืองทั้งห้า การมีชัยของโยชูวาหนุนใจคุณอย่างไรที่จะเผชิญกับความอ่อนแอและความกลัวของคุณ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *