สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2010

สูจิบัตร 27 มิ.ย. 2010

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ : 27 มิถุนายน ค.ศ. 2010 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้นำประชุม : คุณภูมินทร์
ผู้เดินถุงถวาย : คุณจินตนาภรณ์/คุณอรนุช ผู้อ่านพระวจนะ : คุณอภิรดี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณสุมล  ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณอุลัย/คุณพรพรรณา

เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น : พระบิดาในสวรรค์ เมื่อได้มอง เมื่อมองดูความบริสุทธิ์ เรากราบนมัสการ
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “เนหะมีย์ 4:1-23” คุณอภิรดี
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณสุมล
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “ฉันมีชีวิตอยู่ตราบใด”
เทศนา
: “การเชื่อฟังของเนหะมีย์” “เนหะมีย์ 1:4; 5:15-16” นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “จิตวิญญาณข้ากระหาย” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *