เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 16 ส.ค. 2010 เยเรมีย์ 22:18-30

เหตุผลสำคัญที่กษัตริย์ของยูดาห์ หลงห่างจากทางของพระเจ้า เพราะผู้ที่เป็นบิดา มารดา ไม่ได้ถ่ายทอดความเชื่อในพระเจ้า บทเรียนในเรื่องนี้เตือนอะไรคุณ ในการถ่ายทอดความเชื่อไปยังลูก ๆ หลาน ๆ ของคุณ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *