หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนสิงหาคม 2010

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

  1. ชีวิตของสมาชิกทุกคนที่จะเอาจริงเอาจัง และติดสนิทกับพระเจ้า เป็นสาวกที่เข้มแข็ง มีชีวิตที่รักการอธิษฐาน อ่านพระคัมภีร์ และเฝ้าเดี่ยว ใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าทุกวัน
  2. การติดต่อทาบทามกรรมการดำเนินงานทั้งภาคภาษาจีน และไทย เพื่อเข้ามาทำหน้าที่สำหรับปี 2011-2012  รวมถึงการจัดทำแผนงานและงบประมาณสำหรับปี 2011
  3. คณะกรรมการสรรหามัคนายก ในการติดต่อทาบทามมัคนายกจำนวน 4 คน เนื่องจากจะมีมัคนายกหมดวาระ ขอพระเจ้าทรงประทานคนงานของพระองค์ที่จะเข้ามีส่วนร่วมรับใช้ในบทบาทนี้
  4. การประชุมของคณะกรรมการดำเนินงานการเงินและทรัพย์สิน ขอพระเจ้าทรงโปรดประทานกำลัง และสติปัญญาเพื่อจะพิจารณาถึงแนวทางในการทำงาน และงานต่างๆ ที่ยังค้างอยู่ให้เรียบร้อย
  5. กลุ่มเซลของคริสตจักรทั้งภาคภาษาจีน (4 กลุ่มเซล) ภาคภาษาไทย (5 กลุ่มเซล) ที่จะเป็นที่ที่ทุกๆ คนจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง และเติบโตไปกับพระเจ้าด้วยกัน อธิษฐานเผื่อผู้นำกลุ่มแต่ละกลุ่มที่จะมีสติปัญญา และได้รับการเสริมเรี่ยวแรงจากพระเจ้าในการนำกลุ่มเซล โดยกลุ่มเซลภาษาไทยจะมีเซลรวมในบ่ายวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคมนี้ แบ่งปันโดย อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์
  6. การจัดหาพ่อบ้านแม่บ้านเต็มเวลาที่จะเข้ามารับผิดชอบเรื่องของสถานที่ และคณะกรรมการปรับปรุงสถานที่สำหรับการรวบรวมข้อมูล เพื่อจะจัดการดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซมสถานที่ในส่วนต่างๆ ที่สึกหรอทรุดโทรม เพื่อความปลอดภัยในการใช้สถานที่
  7. งานประกาศสัปดาห์ที่ 5 กับ 4 คนกันเองครั้งที่ 3 ในวันที่ 29 สิงหาคม โดย อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์ ส่วนภาคภาษาจีน จะจัดงานประกาศในวันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม โดย อ.ตู้กวางเหย้า
  8. การประกาศผ่านการสอนภาษาจีน ตอนบ่ายวันอาทิตย์ ซึ่งตอนนี้มีคนที่ไม่เป็นคริสเตียนมาเรียนถึง 12 คน โดยจะมีการจัดรายการพิเศษเพื่อการประกาศในวันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม  และอธิษฐานของพระเจ้าทรงเสริมกำลังทีมครูผู้สอนทุกคน (คุณจ้าวเจวียน คุณกรรณิกา คุณภีรพรรณ และคุณวรีรัตน์)
  9. ชีวิตส่วนตัวและการรับใช้ของผู้รับใช้พระเจ้าในคริสตจักร ทั้งในด้านการอภิบาลศิษย์ และสำนักงาน – อ.นนท์ชัย อ.เหอจื้อผิง อ.วินัย คุณสุวรรณา คุณอรนุช และคุณอุลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *