วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 1 พงศ์กษัตริย์ 2:1-4 “ดาวิด – พ่อผู้กำลังจะจากไป”

ดาวิดครองราชย์นานถึง 40 ปี ผ่านความสำเร็จ  ผ่านอุปสรรค ผ่านปัญหา ผ่านสงครามมามากมายกว่าที่แผ่นดินจะอยู่อย่างสงบและมั่นคง และเมื่อถึงวันที่ดาวิดกำลังจะจากโลกนี้ไป เขาเรียกลูกชายคือ ซาโลมอนมากำชับ และสั่งเสียเป็นครั้งสุดท้าย

Q1 ดาวิดได้ให้เคล็ดลับกับซาโลมอนในการเป็นกษัตริย์เพื่อปกครองอิสราเอลอย่างไร?
Q2 คุณจะนำเคล็ดลับนี้มาใช้ในชีวิตของคุณอย่างไรในวันนี้?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *