วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม โคโลสี 4:2-6 “อธิษฐาน”

ในการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเราในแต่ละวัน เราไม่รู้ว่า เราจะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งใดบ้าง ต้องเจอกับผู้คนประเภทใด เปาโลก็เช่นกัน แต่เคล็ดลับอย่างหนึ่งทำให้เปาโลยังยืนหยัดในการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าได้อย่างต่อเนื่องก็คือ “การอธิษฐาน”

Q1  เปาโลขอให้พี่น้องที่เมืองโคโลสีอธิษฐานเผื่อท่าน ในเรื่องใดบ้าง? (ดูข้อ 3, 4, 5 ประกอบ)
Q2 การอธิษฐานเป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราต้องทำเป็นประจำทุกวัน เราจำเป็นต้องขะมักเขม้นเรื่องการอธิษฐาน คุณให้ความสำคัญเรื่องการอธิษฐานในการดำเนินชีวิตประจำวันของคุณมากน้อยเพียงใด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *