วันศุกร์ที่ 18 มกราคม โคโลสี 4:7-17 “ร่วมรับใช้”

ในตอนท้ายเปาโลได้พูดถึงเพื่อนร่วมรับใช้หลายคนและสิ่งที่พวกเขาได้ทำเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ว่าจะเป็น ทีคิกัส โอเนสิมัส อาริสทารคัส มาระโก เยซู (ยุสทัส) เอปาฟรัส ลูกา เดมาส นางนุมฟา และอารคิปปัส

Q1 ลองพิจารณาดูว่า เพื่อนร่วมรับใช้ที่เปาโลได้กล่าวถึง มีท่าทีในการรับใช้พระเจ้าอย่างไรบ้าง? (ดูข้อ 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17 ประกอบ)
Q2 คุณคิดว่า พระเจ้าอยากให้คุณมีส่วนร่วมในการรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรมากขึ้นอย่างไร? (การเป็นครูสอนรวีฯ การนำกลุ่มเซล การประกาศ การอธิษฐานเผื่อ การเยี่ยมเยียน การถวาย การต้อนรับ  การดูแลความเรียบร้อย ฯลฯ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *