วันเสาร์ที่ 19 มกราคม โคโลสี 4:17-18 “โซ่ตรวน”

สุดท้ายเปาโลจบเนื้อหาในจดหมาย ด้วยการยืนยันว่า เป็นลายมือของท่านเอง พร้อมทั้งขอร้องให้พี่น้องมีส่วนร่วมในการอธิษฐานเผื่อท่านที่กำลังถูกจำจองอยู่ในขณะนั้น (ข้อ 18)

Q1  “โซ่ตรวน” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความทุกข์ยากลำบาก แต่ดูเหมือนว่า เปาโลไม่ได้มีความอายหรือลำบากใจที่จะพูดถึงสิ่งที่ท่านกำลังเผชิญหน้าอยู่แม้แต่น้อย ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ? (ดูข้อ 17 ประกอบเพื่อจะเห็นถึงมุมมองความคิดของเปาโลในเรื่องนี้)
Q2 ใช้เวลานี้อธิษฐานเผื่อผู้รับใช้พระเจ้าในคริสตจักร ทั้งศิษยาภิบาล อาจารย์ มัคนายก ครูรวีฯ ผู้นำกลุ่มเซล คณะกรรมการดำเนินงานภาคภาษาจีน  คณะกรรมการดำเนินงานภาคภาษาไทย  รวมถึงตัวคุณเองที่จะกระทำการงานของพระเจ้าให้สำเร็จ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *