วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม ลูกา 15:11-24 “กลับใจ”

เวลาที่คนบาปคนหนึ่งกลับใจ กลับคืนดีกับพระเจ้า พระคัมภีร์บอกว่า จะมีความปรีดีในแผ่นดินสวรรค์ (ลูกา 15:7) และถ้าเราอยากรู้ว่า “การกลับใจ” มีความหมายว่าอย่างไร เรื่องบุตรน้อยหลงหาย น่าจะอธิบายถึงลักษณะการกลับใจได้ดีที่สุด

Q1  คุณเห็นถึงลักษณะการกลับใจจากชีวิตของบุตรน้อยอย่างไร? (สังเกตคำกิริยา และลักษณะคำพูดจากข้อ 17, 18, 19, 21 ประกอบ)
Q2 ลองทบทวนดูว่า ในชีวิตของคุณมีสิ่งใดที่คุณต้องกลับใจและหันกลับมาหาพระเจ้าบ้าง? อธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *