วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 1 เปโตร 1:3-9 “มรดกไม่รู้เปื่อย”

เปโตรได้เขียนหนุนใจพี่น้องคริสเตียนที่กำลังกระจัดกระจายในแคว้นต่างๆ เนื่องจากการข่มเหงที่มีอยู่อย่างหนักหน่วง เปโตรบอกให้พี่น้องคริสเตียนยึดมั่นอยู่ในความเชื่อ ยึดมั่นอยู่ในความรอดที่มีผ่านมาทางพระเยซูคริสต์ และมองว่า การข่มเหงที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการทดลองที่เข้ามาสั้นๆ และก็จะจากไป รวมทั้งยังเป็นเหมือนกับบทพิสูจน์ความเชื่อที่พวกเขามีในพระเยซูคริสต์ด้วย

Q1  เปโตรบอกว่า ความรอดที่พวกเขามีนั้นจะนำมาซึ่งสิ่งใดในชีวิต? (ดูข้อ 4, 6, 9 ประกอบ)
Q2 ถ้าคุณกำลังเผชิญหน้ากับการข่มเหง / การทดลอง ลองทบทวนถึงความรอดที่คุณได้รับจากพระเยซูคริสต์  และอธิษฐานขอกำลังจากพระองค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *