วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม อพยพ 7:8-13 อาโรน – “ไม้เท้า”

นี่เป็นครั้งแรกที่อาโรนและโมเสสเข้าไปเฝ้าฟาโรห์ เพื่อจะบอกฟาโรห์ให้ปล่อยชนชาติอิสราเอลเป็นอิสระจากการเป็นทาส และเป็นครั้งแรกที่อาโรนได้รับมอบหมายให้กระทำการอัศจรรย์  เปลี่ยนไม้เท้าให้กลายเป็นงู

Q1  อะไรคือความแตกต่างระหว่างงูที่เกิดจากไม้เท้าของอาโรนกับงูที่เกิดจากไม้เท้าของนักวิทยากล? (ดูข้อ 9, 11, 12 ประกอบ)
Q2 คุณคิดว่า วันนี้ชีวิตของคุณเป็นเหมือนไม้เท้าในมือของอาโรน หรือ ไม้เท้าในมือของนักมายากล?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *