วันจันทร์ที่ 28 มกราคม อพยพ 17:8-13 อาโรน – “ยกมือ”

สงครามกับคนอามาเลขนับว่า เป็นสงครามครั้งแรกของชนชาติอิสราเอลหลังจากออกจากการเป็นทาสในอียิปต์ เป็นสงครามที่น่าสนใจ เพราะโมเสส อาโรน และเฮอร์ขึ้นไปบนเขา ในขณะที่  โยชูวาออกไปรบ

Q1  อาโรนมีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือให้อิสราเอลมีชัยชนะเหนือคนอามาเลขอย่างไร? (ดูข้อ 12 ประกอบ)
Q2 คุณคิดว่า พระเจ้าอยากจะใช้คุณเหมือนกับใช้อาโรนในคริสตจักรพระคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *