เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ 22 ส.ค. 2010 เยเรมีย์ 26:1-24

บทที่ 26-29 บันทึกการโต้ตอบระหว่างเยเรมีย์และผู้เผยพระวจนะที่ไม่สัตย์ซื่อ บทที่ 26 เป็นการโต้ตอบในพระนิเวศของพระเจ้าในรัชกาลเยโฮยาคิมที่ขึ้นครองต่อจากชัลลูม (อีกชื่อคือเยโฮอาหาส) บทนี้กล่าวถึงผู้เผยพระวจนะ 3 คน พวกเขาเหมือนกันอย่างไร? ผลงานของพวกเขาแตกต่างกันอย่างไร? สิ่งนี้ตักเตือนคุณอย่างไร ว่าด้วยเรื่องการเอาจริงเอาจังในการดำเนินชีวิตตามพระคัมภีร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *