เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 23 ส.ค. 2010 เยเรมีย์ 27:1-22

พระเจ้าให้เยเรมีย์ทำสายรัดและแอก เพื่อยืนยัน และบอกให้ยูดาห์ยอมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ “การไปเป็นเฉลยที่บาลิโลน” หากคุณเป็นเยเรมีย์และรับคำสั่งนี้คุณจะรู้สึกอย่างไร? วันนี้คุณอาจจะเผชิญหน้ากับบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่เข้าใจ แต่อยากให้คุณรู้ว่า ทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะดี หรือไม่ดี ยังอยู่ภายใต้การควบคุมและดูแลของพระเจ้า อธิษฐานฝากสิ่งที่กวนใจคุณไว้กับพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *