วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ สดุดี 62:5-7 “ที่ลี้ภัย”

ดาวิดได้ใช้ภาพของ “ศิลา” “ป้อมปราการ” และ “ที่ลี้ภัย” เพื่อเปรียบเทียบถึงการช่วยกู้ที่มาจากพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง เหมือนที่ได้พูดในข้อ 1-2 และเหมือนกับที่ดาวิดเขียนในสดุดี 18:2

Q1 ภาพของ “ศิลา” “ป้อมปราการ” และ “ที่ลี้ภัย” มีผลต่อความคิด และสภาพจิตใจของดาวิดอย่างไร?
Q2 คุณรู้จักพระเจ้าองค์นี้ในฐานะของ “ศิลา” “ป้อมปราการ” และ “ที่ลี้ภัย” มากน้อยแค่ไหน?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *