วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ สดุดี 62:8-10 “พึ่งพาและวางใจ”

แทบไม่น่าเชื่อว่า ดาวิดผู้ที่สามารถฆ่าทั้งสิงโตและหมีด้วยมือเปล่า ดาวิดผู้ที่สามารถฆ่าโกลิอัทคนยักษ์ผู้ที่เป็นจอมทัพคนฟีลิสเตียด้วยหินเพียงก้อนเดียว  และดาวิดผู้ซึ่งรบชนะและรวบรวมความมั่งคั่งไว้เต็มอาณาจักรของพระองค์ จะมีวันที่ต้องหนีอย่างหัวซุกหัวซุนแบบนี้

Q1  ในช่วงเวลาแห่งความยากลำบากแบบนี้ ดาวิดเรียกร้องให้พึ่งพาและวางใจในสิ่งใด (ข้อ 8)? และอย่าพึ่งพาและวางใจในสิ่งใด (ดูข้อ 9, 10)?
Q2 ในชีวิตของคุณวันนี้ เมื่อคุณเผชิญหน้ากับปัญหา คุณพึ่งพาและไว้วางใจในพระเจ้า หรือ พึ่งพาและไว้วางใจในตนเอง (คนอื่น) มากน้อยกว่ากัน?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *