วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ สดุดี 62:11-12 “ความรักมั่นคง

ดาวิดยังเชื่อมั่นในพันธสัญญาของพระเจ้า และความรักมั่นคงของพระเจ้า รวมถึงการจัดการที่ยุติธรรมของพระเจ้าในทุกๆ เรื่อง สิ่งที่ดาวิดเชื่อมั่นไม่ต่างอะไรกับความเชื่อที่เยเรมีย์มีต่อพระเจ้าเกี่ยวกับความรักของพระองค์ ที่เขาได้เขียนบรรยายไว้ในบทเพลงคร่ำครวญ 3:21-24

Q1  อ่านบทเพลงคร่ำครวญ 3:21-24 และไตร่ตรองดูถึงความรักมั่นคงของพระเจ้า?
Q2 คุณสัมผัสถึงความรักมั่นคงของพระเจ้าเหมือนหรือแตกต่างจากดาวิดและเยเรมีย์?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *