วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ สดุดี 62:1-12 “คอยท่า”

ดาวิดเริ่มต้นสดุดีบทนี้ว่า “จิตใจข้าพเจ้าสงบคอยท่าพระเจ้าแต่องค์เดียว” แต่วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการใคร่ครวญพระคัมภีร์ตอนนี้  ขอให้อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้อีกรอบหนึ่งพร้อมทั้งสงบจิตใจ รอคอยพระเจ้าว่า พระองค์จะตรัสอะไรกับคุณ

Q1  คุณคิดว่า พระเจ้าอยากจะบอกอะไรกับคุณในวันนี้?
Q2 คุณจะนำสิ่งที่พระเจ้าบอกไปใช้ในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *