วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ วิวรณ์ 2:1-7 “คริสตจักรเมืองเอเฟซัส”

เอเฟซัสเป็นเมืองใหญ่ที่สำคัญที่สุดในบรรดา 7 เมืองที่ถูกกล่าวถึง ถึงแม้ว่าเมืองเปอร์กามัมจะเป็นเมืองหลวงของแคว้นเอเชียน้อยก็ตาม เมืองเอเฟซัสเป็นเมืองท่า และเป็นศูนย์กลางการค้าขายที่สำคัญ รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางของศาสนาหลายๆ ศาสนาด้วย โดยเปาโลใช้เวลาในการประกาศข่าวประเสริฐกว่า 2 ปี ก่อนที่จะตั้งคริสตจักรที่นี่ (กิจการ 19:8, 10)

Q1 คริสตจักรเมืองเอเฟซัสได้รับคำชมเชยในเรื่องใด? (ข้อ 2-3) และได้รับคำตำหนิในเรื่องใด? (ข้อ 4)
Q2 คุณจะนำบทเรียนจากคริสตจักรเมืองเอเฟซัสไปใช้ในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *