วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ วิวรณ์ 2:8-11 “คริสตจักรเมืองสเมอร์นา”

เมืองสเมอร์นาเป็นหนึ่งในเมืองใหญ่อีกเมืองหนึ่ง เรียกได้ว่า เป็นเมืองคู่แข่งที่สำคัญของเมืองเอเฟซัส เพราะเป็นเมืองที่เป็นเมืองท่าเช่นกัน เมืองสเมอร์เป็นเมืองที่รับอิทธิพลจากโรมอย่างมาก อยากจะพัฒนาตนเองเหมือนโรม และเชื่อฟังคำสั่งของโรมอย่างเคร่งครัด  ที่เมืองนี้มีการต่อต้านคริสเตียนค่อนข้างจะรุนแรง

Q1 คริสตจักรเมืองสเมอร์นาเป็นหนึ่งในสองคริสตจักรที่ไม่มีคำตำหนิ  เขาได้รับคำชมเชยในเรื่องใด?
Q2 คุณจะนำบทเรียนจากคริสตจักรเมืองสเมอร์นาไปใช้ในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *