เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 24 ส.ค. 2010 เยเรมีย์ 28:1-17

หากคุณเป็นคนยูดาห์ในสมัยนั้น คุณจะแบ่งแยกได้อย่างไรว่า ระหว่างเยเรมีย์และฮานันยาห์ ใครเป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้า (ดู 27: 8-9,15-17) ในปัจจุบันมีคำสอนหลายอย่างที่ดูเหมือนว่า ดีและถูกต้อง แต่ถ้าสิ่งนั้นขัดกับหลักคำสอนในพระคัมภีร์ เราที่เป็นคริสเตียนก็ไม่ควรจะนำมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *