วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ วิวรณ์ 2:12-17 “คริสตจักรเมืองเปอร์กามัม”

เปอร์กามัมเป็นเมืองหลวงของแคว้นเอเชียน้อย เปอร์กามัม แปลว่า “ป้อมปราการ” อยู่ห่างจากทะเลถึง 24 กิโลเมตร เมืองนี้เป็นที่รู้จักกันในแหล่งแห่งความรู้ และศูนย์กลางของศาสนา มีวิหารของเทพเจ้ามากมาย จนในข้อ 13 บอกว่า “เมืองเปอร์กามัมเป็นที่นั่งของซาตาน”

Q1 คริสตจักรเมืองเปอร์กามัมได้รับคำชมเชยในเรื่องใด? (ข้อ 13 ) และคำตำหนิในเรื่องใด? (ข้อ 14-15)
Q2 ลองทบทวนดูว่า คุณให้ชีวิตของคุณเป็นที่นั่งของซาตาน หรือ เป็นที่ประทับของพระเจ้า?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *