วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ วิวรณ์ 3:7-13 “คริสตจักรเมืองฟีลาเดลเฟีย

เมืองฟีลาเดลเฟียได้รับการขนานนามว่า “ประตูสู่ภาคตะวันออก”  เมืองนี้มีทำเลที่ดีบวกกับมีสวนองุ่นปลูกอยู่รอบเมือง เป็นเมืองที่สำคัญเพราะคริสตจักรในยุคแรกคาดหวังว่า เมืองนี้จะเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางในการส่งมิชชันนารีออกไปสำหรับคนต่างชาติ แต่ก็เหมือนเมืองอื่นๆ ที่เป็นเมืองท่า  เมืองนี้เป็นศูนย์กลางของการนมัสการเทพเจ้าไดโอนีซอสด้วย

Q1 คริสตจักรเมืองฟีลาเดลเฟียเป็นอีกหนึ่งคริสตจักรที่ไม่ได้รับคำตำหนิ  คำชมเชยที่ได้รับคือ? (ข้อ 8, 10)
Q2 พระเจ้าทรงสัญญาถึง “มงกุฎ” ถึง “ชัยชนะ” ที่มีสำหรับคริสตจักร คุณคิดว่า อะไรคือ “มงกุฎ” และ “ชัยชนะ” ที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับคุณ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *