เฝ้าเดี่ยว วันพุธ 25 ส.ค. 2010 เยเรมีย์ 29:1-20

เยเรมีย์เขียนจดหมายไปถึงผู้ที่ถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยเพื่ออธิบาย และหนุนน้ำใจให้มีความเชื่อในแผนการของพระเจ้า จากคำพูดในข้อ 11 ที่ว่า “เพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้า เป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ ไม่ใช่เพื่อทุกขภาพ เพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้า” หนุนใจคุณอย่างไรเมื่อเผชิญความทุกข์ยากวันนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *