วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม เนหะมีย์ 13:23-31 “สะสาง II”

อีกเรื่องหนึ่งที่เนหะมีย์จัดการสะสางคือ เนหะมีย์พบว่า ชนชาติอิสราเอลแต่งงานกับคนต่างชาติ ไม่เว้นแม้แต่บุตรชายของเอลียาชีปผู้เป็นปุโรหิตใหญ่ แถมยังแต่งงานกับลูกสาวของสันบาลลัทซึ่งเป็นศัตรูตัวฉกาจของอิสราเอล

Q1 เนหะมีย์ตอบสนองต่อความผิดในเรื่องนี้รุนแรงกว่าการจัดการเรื่องพระนิเวศ และการรักษาวันสะบาโตเสียอีก (ข้อ 25) ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น? (ดูข้อ 26-27 ประกอบ)
Q2 คุณเป็นคริสเตียนอีกคนหนึ่งหรือไม่ ที่กำลังคิดจะมีแฟน หรือแต่งงานกับคนไม่เป็นคริสเตียน     พระเจ้ากำลังเตือนสติคุณในเรื่องนี้อย่างไร? ถ้าคุณยังไม่มีแฟน อธิษฐานของพระเจ้าทรงจัดเตรียมคู่พระพรที่เหมาะสมกับคุณ? ถ้าคุณแต่งงานกับคนที่ไม่เป็นคริสเตียน อธิษฐานขอพระเจ้าทรงนำความรอดมาถึงคู่สมรสของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *