เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสฯ 26 ส.ค. 2010 เยเรมีย์ 29:21-32

พระเจ้าลงโทษเชไมอาห์ซึ่งเป็นผู้เผยพระวจนะปลอม และบิดเบือนคำสอนของพระเจ้าอย่างรุนแรง  ความจริงในเรื่องนี้ช่วยเหลือคุณอย่างไรบ้าง ในการที่จะนำคำสอนจากพระคัมภีร์ไปใช้ในชีวิตจริง โดยที่ไม่บิดเบือน เพื่อประโยชน์ของตนเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *