วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม ผู้วินิจฉัย 6:1-10 “กิเดโอน – รากของปัญหา”

สภาพของอิสราเอลในเวลานั้นเต็มไปด้วยศัตรูรอบข้างไม่ว่าจะเป็นคนมีเดียน คนอามาเลข ชาวตะวันออก ที่มักจะมาปล้นสะดมภ์ และนำพาฝูงสัตว์ของตนเองมากินพืชผลที่ชนชาติอิสราเอลปลูกไว้จนหมด เรียกว่า ถึงฤดูเก็บเกี่ยวทีไร อิสราเอลเป็นต้องหมดตัวทุกที (ข้อ 3-5) จนอิสราเอลต้องร้องทุกข์กับพระเจ้า

Q1 อิสราเอลร้องทุกข์กับพระเจ้าเป็นเวลาอย่างน้อย 7 ปี (ข้อ 1) ก่อนที่พระเจ้าจะตอบ (ข้อ 8) ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น? (ดูข้อ 10 ประกอบ)
Q2 ในสุภาษิต 29:1 ที่ว่า “บุคคลที่ถูกตักเตือนบ่อยๆ แต่ยังแข็งคอ ประเดี๋ยวคอจะหักรักษาไม่ได้”  เตือนสติคุณอย่างไรที่จะไม่เป็นเหมือนชนชาติอิสราเอล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *