วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม ผู้วินิจฉัย 6:7-24 “กิเดโอน – บุรุษผู้กล้าหาญ I”

กิเดโอนมาจากครอบครัวต่ำต้อยที่สุดในเผ่ามนัสเสห์ และตัวเขาเองก็เป็นผู้ที่เล็กน้อยที่สุดในครอบครัว  แถมตัวกิเดโอนเองก็ดูเหมือนว่า จะไม่เชื่อว่า คนที่มาปรากฏตัวต่อหน้าเขาจะเป็นทูตของพระเจ้าจริงๆ เพราะทูตของพระเจ้าเรียกกิเดโอน “เจ้าบุรุษผู้กล้าหาญเอ๋ย พระเจ้าทรงสถิตกับเจ้า” (ข้อ 12)

Q1 อะไรคือสาเหตุที่ทำให้กิเดโอนไม่เชื่อว่า พระเจ้าสถิตอยู่ด้วยกับตัวเขา หรือสถิตอยู่กับอิสราเอล? (ดูข้อ 13-14 ประกอบ)
Q2 คุณคิดและเชื่อหรือไม่ว่า พระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยในการดำเนินชีวิตของคุณวันนี้?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *