วันอังคารที่ 19 มีนาคม ผู้วินิจฉัย 6:7-24 “กิเดโอน – บุรุษผู้กล้าหาญ II”

ทูตของพระเจ้าเรียกกิเดโอน “เจ้าบุรุษผู้กล้าหาญเอ๋ย พระเจ้าทรงสถิตกับเจ้า” (ข้อ 12) ในขณะที่เขาต้องนวดข้าวสาลีในบ่อย่ำองุ่นเพื่อซ่อนให้พ้นจากสายตาของคนมีเดียน (ข้อ 11)  เท่านั้นยังไม่พอทูตของพระเจ้ายังบอกอีกว่า กิเดโอน คือ คนที่พระเจ้าจะใช้ให้ไปช่วยอิสราเอลให้รอดพ้นจากมือของคนมีเดียน  (ข้อ 14)

Q1 คุณคิดว่า ทำไมพระเจ้าจึงเรียกกิเดโอนว่า “บุรุษผู้กล้าหาญ” กิเดโอนคู่ควรกับคำเรียกนี้หรือไม่?  (สังเกตจากความคิดและการกระทำของกิเดโอนในข้อ 17-19 )
Q2 คุณคิดว่า คุณจะเป็น “บุรุษ / สตรีผู้กล้าหาญ” ในสายพระเนตรของพระเจ้าได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *