เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ 27 ส.ค. 2010 เยเรมีย์ 30:1-24

บทที่ 30-33 จึงเป็นถ้อยคำปลอบโยนที่มาจากพระเจ้า กล่าวถึงการคืนสู่สภาพเดิม และพยากรณ์ถึงการกลับถิ่นตามพระสัญญา พระกรุณาคุณของพระเจ้าที่บรรยายในข้อ 30:8-22 เป็นแบบใด? ตรวจดูว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับพระเจ้าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร? คุณยังต้องการการเยียวยาจากพระเจ้าในด้านใด?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *