วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม ผู้วินิจฉัย 6:25-32 “กิเดโอน – บุรุษผู้กล้าหาญ IV”

พระเจ้าทรงพิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งหนึ่งว่า การที่พระองค์เรียกกิเดโอนว่า “บุรุษผู้กล้าหาญ” นั้น พระองค์เรียกถูกต้องแล้ว โดยพระองค์สั่งให้กิเดโอนพังแท่นบูชาพระบาอัล และเผาทำลายรูปปั้นอาเชราห์

Q1 กิเดโอนได้แสดงให้เห็นว่า ตัวเขาคือ “บุรุษผู้กล้าหาญ” เหมือนที่พระเจ้าได้เรียกอย่างไร? (ดูข้อ 25, 27 ประกอบ)
Q2 การเป็นบุรุษผู้กล้าหาญในความเชื่อไม่ได้หมายความว่า จะไม่สงสัย หรือไม่กลัว แต่การเป็นบุรุษผู้กล้าหาญในความเชื่อ คือ การเชื่อฟังและทำตามที่พระเจ้าบอกทุกประการ อธิษฐานขอพระเจ้าเปลี่ยนคุณให้เป็นบุรุษผู้กล้าหาญ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *