วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม โยชูวา 7:1-26 “เห็นแล้วชอบ”

อาคานไม่ได้เชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าที่ให้ทำลายทุกอย่างในเมืองเยรีโค เขาได้เห็นเสื้อคลุมงามตัวหนึ่งแล้วชอบจึงเก็บไว้ พร้อมกับเงินอีกสองร้อยเชเขล และทองคำหนักห้าสิบเชเขล อาคานได้ยอมรับว่า เขาโลภ (ข้อ 21) ผลที่ตามมาคือ อิสราเอลรบแพ้เมืองอัย มีคนอิสราเอลตาย 36 คน (ข้อ 5) นอกจากนี้ความโลภของอาคานทำให้เขาทำบาปอื่นๆ ด้วย คือ ไม่เชื่อฟังพระเจ้า ยักยอกของที่ต้องถวาย ขโมย ปิดบัง และกลบเกลื่อน (ข้อ 11)

Q1 หลังจากที่จับฉลากได้ว่า เป็นอาคานที่ยักยอกเอาของไว้ บทลงโทษที่อาคานได้รับคือ? (ดูข้อ 24-26)
Q2 อธิษฐานขอพระเจ้าให้คุณรู้จักควบคุมการมองดูสิ่งสวยงามต่างๆ เพื่อคุณจะไม่ตกลงไปสู่การทดลองเรื่องความโลภ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *