วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 1 ทิโมธี 6:6-10, 17-19 “จงพอใจ”

เปาโลรู้ว่า ความโลภเป็นเหมือนกับสัตว์ร้ายที่พร้อมจะกัดกินผู้คนได้ตลอดเวลาโดยไม่เลือกว่า จะเป็นชายหรือหญิง โดยเปาโลได้ให้แนวทางแก่ทิโมธีอย่างชัดเจนในเรื่องความโลภ โดยในข้อ 6-10 นั้นบอกว่า “ทำอย่างไรถ้าเรามีทรัพย์น้อย” และข้อ 17-19 นั้น ก็บอกเราว่า “ทำอย่างไรถ้าเรามีทรัพย์มาก”

Q1 ประโยคที่ว่า “เอาอะไรออกไปจากโลกไม่ได้”  “ให้เราพอใจ”  “อยากร่ำรวย”  “รักเงินทองเป็นมูลรากแห่งความชั่วทั้งมวล” “อย่ามุ่งหวังในทรัพย์ที่ไม่เที่ยง” ช่วยให้เรามีเคล็ดลับในการเผชิญหน้ากับความร่ำรวยและความโลภอย่างไร?
Q2 อธิษฐานขอพระเจ้าให้คุณเรียนรู้ที่จะพอใจกับสิ่งที่มี และรู้จักมีเพื่อจะแบ่งปันให้ผู้อื่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *