วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม มัทธิว 6:5-8 “หน้าซื่อใจคด และ ห้องชั้นใน”

อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ 2-3 รอบช้าๆ ด้วยใจที่จดจ่อ และใคร่ครวญถึงความหมายที่ซ่อนอยู่ภายใน

Q1 คุณคิดว่า “การอธิษฐานแบบหน้าซื่อใจคด” และ “การอธิษฐานในห้องชั้นใน” หมายความว่าอย่างไร?
Q2 คุณจะนำรูปแบบการอธิษฐานแบบไหนไปใช้ในชีวิตของคุณ (อย่างไร)?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *