เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ 29 ส.ค. 2010 เยเรมีย์ 31:15-40

“พันธสัญญาใหม่” ที่พระเจ้าจะทำกับประชากรอิสราเอลรวมถึงเราทุกคนที่เป็นผู้ที่เชื่อในวันนี้ ไม่ได้เป็นพันธสัญญาที่อยู่บนการกระทำตาม “กฎบัญญัติ” แต่เป็นพันธสัญญาที่กระทำที่ “จิตใจ” นั้นคือ “การเชื่อและไว้วางใจในองค์พระเยซูคริสต์ ในฐานะของพระผู้ช่วยให้รอด”  ใช้เวลานี้อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับ ความรอดที่คุณได้รับผ่านมาทางพระเยซูคริสต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *