เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 6 ก.ย. 2010 เยเรมีย์ 38:1-28

เยเรมีย์ถูกคุมขัง 5 ครั้ง 37:11-15, 17-21, 38:6,17-28, 40:1-4 ตอนถูกจำจองเยเรมีย์เป็นกังวลเรื่องอะไรบ้าง? (ดู 38:15,24-28) คุณต้องเผชิญสภาพอะไรในเวลานี้? คุณเป็นกังวลเรื่องอะไร? คุณจะจัดการกับความกังวลนี้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *