เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 7 ก.ย. 2010 เยเรมีย์ 39:1-18

กษัตริย์เศเดคียาห์ไม่ฟังพระเจ้า ผลลัพธ์ที่ตามมาคือ การล่มสลายของอาณาจักร ถูกกระทำให้ตาบอด ตีตรวนและนำไปกักขังที่บาบิโลน (ข้อ 7) จุดจบของเศเคดียาห์ ตักเตือนอะไรคุณในการดำเนินชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้าในวันนี้?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *