วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน ลูกา 1:1-25 “ความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้”

ลูกาเริ่มด้วยการเอ่ยชื่อคนที่ท่านกำลังเขียนจดหมายฉบับนี้ไปถึง คือ ท่านเธโอฟีลัส (แปลว่า ผู้เป็นที่รักของพระเจ้า) ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นบุคคลที่มีฐานะสูงในสังคม เพราะลูกาเขียนต่อว่า “ที่เคารพอย่างสูง”

Q1 “ในรัชกาลของเฮโรด” “มีปุโรหิตชื่อ…” (ข้อ 5) “ขณะที่เศคาริยาห์ทำหน้าที่..”(ข้อ 8) “เราคือกาเบรียล” (ข้อ 19)  “ภายหลังนางเอลีซาเบธ…” (ข้อ 24)  ข้อเขียนเหล่านี้ช่วยให้เราเห็นถึงความเป็นนักประวัติศาสตร์ของลูกาอย่างไรบ้าง?
Q2 คุณคิดว่า พระเจ้ากำลังเขียนประวัติศาสตร์แห่งความเชื่อในชีวิตของคุณอย่างไรบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *