เฝ้าเดี่ยว วันพุธ 8 ก.ย. 2010 เยเรมีย์ 40:1-16

หลังกรุงเยรูซาเล็มแตก บาบิโลนนับยูดาห์เป็นแคว้นหนึ่งของบาบิโลนและตั้งเกดาลิยาห์เป็นผู้ว่าราชการบรรดาหัวเมืองยูดาห์ เกดาลิยาห์เลือกที่จะทำตามที่พระเจ้าบอก คือ ยอมจำนนต่อบาบิโลน (ข้อ 9-10) แต่สุดท้ายท่านก็ถูกฆ่าโดยอิชมาเอลที่ไม่เห็นด้วย คุณเคยมีประสบการณ์ที่ยอมทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า แต่ผลลัพธ์ที่ออกมาไม่เป็นอย่างที่คิด บางครั้งแย่ยิ่งกว่าเดิมอีกหรือไม่? และความเชื่อของคุณต่อพระเจ้าเป็นอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *