วันศุกร์ที่ 12 เมษายน ลูกา 4:1-15 “การทดลอง”

ลูกาย้ำความมั่นใจในแง่ของประวัติศาสตร์อีกครั้งด้วยการเขียนถึงลำดับพงศ์ของพระเยซูว่า เป็นพระบุตรของพระเจ้า เป็นเชื้อสายของดาวิด โดยเรียงจากปัจจุบันจนไปจบที่อาดัม บุตรของพระเจ้า (ลูกา 3:23-38) ซึ่งแตกต่างจากหนังสือมัทธิว ที่เรียงจากอับราฮัม มาจนจบที่พระเยซู (มัทธิว 1:1-16) ก่อนที่จะเขียนถึงการทดลองของพระเยซูในถิ่นทุรกันดาร

Q1  พระเยซูคริสต์ผ่านการทดลองทั้ง 3 ครั้ง มาได้อย่างไร? (ดูข้อ 4, 8, 12 ประกอบ)
Q2 คุณจะนำบทเรียนของพระเยซูคริสต์ในเรื่องการทดลองไปใช้ในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *