วันศุกร์ที่ 19 เมษายน ลูกา 22:15-23 “มหาสนิท”

เรื่องราวที่บันทึกในลูกาช่วงท้าย เป็นช่วง “เทศกาลปัสกา” ซึ่งเป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญของชนชาติอิสราเอล เป็นการระลึกถึงการช่วยกู้ของพระเจ้าจากการเป็นทาสในอียิปต์ โดยเฉพาะภัยพิบัติสุดท้ายที่พระเจ้าทรงสังหารลูกชายหัวปีของทุกครอบครัวในอียิปต์ ซึ่งครอบครัวที่นำเลือดของลูกแกะมาทาที่ขอบประตูจะรอดจากภัยพิบัตินี้ (ดูเพิ่มเติมในอพยพ 12) พระเยซูและสาวกก็ร่วมในเทศกาลนี้ และพระองค์สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่คือ “การตั้งพิธีมหาสนิท”

Q1  เป้าหมายของการทำพิธีมหาสนิทคือ? (ดูข้อ 19-20 ประกอบ)
Q2 “เราจะไม่ดื่มน้ำผลแห่งเถาองุ่นต่อไปอีก จนกว่าแผ่นดินของพระเจ้าจะมา” หนุนใจคุณอย่างไรในการรอคอยการกลับมาของพระเยซูคริสต์?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *