วันเสาร์ที่ 20 เมษายน ลูกา 23:26-43 “ไม้กางเขน”

ไม้กางเขนเป็นบทลงโทษสำหรับนักโทษที่กระทำผิดอย่างรุนแรง และเป็นการลงโทษที่โหดเหี้ยมและทรมานเป็นอย่างมาก ลูกาได้บันทึกประวัติศาสตร์หน้านี้ไว้อย่างน่าสนใจ เพราะได้บันทึกคำพูดของโจรทั้งสองคนที่ถูกตรึงข้างขวาและข้างซ้ายของพระเยซู ในขณะที่มัทธิว มาระโก และยอห์นไม่ได้บันทึก รวมทั้งพูดถึงการแบ่งทรัพย์สิ่งของของผู้ถูกตรึงกางเขน ระหว่างผู้คุม

Q1  คุณคิดว่า ทำไมพระเยซูจึงบอกให้ผู้หญิงร้องไห้ให้กับตนเอง แทนที่จะร้องให้เสียใจเพราะพระองค์ถูกตรึงการเขน (ข้อ 28)? (ดูลูกา 21:20-38 ประกอบ)
Q2 “เราบอกความจริงแก่เจ้าว่า วันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษม” ประโยคนี้เป็นจริงในชีวิตของคุณหรือเปล่า?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *