วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม อิสยาห์ 6:1-5 “เยโฮวาห์ซาโบท” Jehovah Saboath

พระนามที่เก้าที่เราจะศึกษาด้วยกันคือ “เยโฮวาห์ซาโบท” Jehovah Saboath หมายถึง พระเจ้าจอมโยธาเป็นพระเจ้าของเรา อิสยาห์อ้างถึงปีที่กษัตริย์อุสยาห์สิ้นพระชนม์ เพื่อจะเน้นว่า พระเจ้าที่เราเชื่อและนมัสการอยู่นี้ เป็นพระเจ้าจอมโยธา เป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ และเป็นกษัตริย์ชั่วนิรันดร์ (ดูสดุดี 24:7-10 ประกอบ)

Q1  จากท่าทางของเสราฟิมที่ใช้สองปีกปิดหน้า และสองปีกคลุมเท้า พร้อมทั้งร้องต่อกันและกันว่า บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ สะท้อนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอย่างไรบ้าง?
Q2  คุณจะนำท่าทีของอิสยาห์ที่มีต่อพระเจ้าจอมโยธา (ข้อ 5) มาใช้ในการดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *