วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม สดุดี 46:1-11 “เยโฮวาห์ ชามาห์” Jehovah Shammah

พระนามที่สิบที่เราจะศึกษาด้วยกันคือ “เยโฮวาห์ ชามาห์” Jehovah Shammah หมายถึง พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราในปัจจุบัน โดยผู้เขียนสดุดีบอกกับเราว่า ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตาม (ข้อ 2-3) แต่พระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยกับเราเสมอ พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราเสมอในทุกๆ วันแห่งการดำเนินชีวิตของเรา เพียงแต่เราอาจจะไม่รู้ว่า พระเจ้าสถิตอยู่กับเรา

Q1  ผู้เขียนเสนอแนะวิธีที่จะรู้ว่า พระเจ้าสถิตอยู่กับเราในเวลาปัจจุบันนี้อย่างไร? (ดูข้อ 8, 10 ประกอบ)
Q2  ลองทบทวนเหตุการณ์ที่ยากลำบากในชีวิตของคุณที่ผ่านมา และพิจารณาดูว่า พระเจ้าสถิตอยู่ด้วยกับคุณในเหตุการณ์วันนั้นอย่างไรบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *