วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2 พงศ์กษัตริย์ 10:28-36 “พลาด”

เยฮูเป็นกษัตริย์ปกครองอิสราเอลอยู่ถึง 28 ปี ท่านทำสิ่งดีมากมาย แต่สุดท้ายท่านก็พลาดเพราะบาปของเยโรโบอัม ผู้ซึ่งทำรูปหล่อวัวทองคำตั้งไว้ที่เมืองเบธเอล และเมืองดาน โดยบอกว่า นี่คือพระที่นำชนชาติอิสราเอลออกมาจากอียิปต์ (ดู 1 พงศ์กษัตริย์ 12:25-33 เพิ่มเติม)

Q1  แม้เยฮูจะพลาดในตอนสุดท้าย แต่พระเจ้ายังทรงเมตตาเยฮูและตระกูลของเขาอย่างไร? (ดูข้อ 30 ประกอบ)
Q2  ชีวิตคริสเตียนไม่ได้จบลงเมื่อต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด ในทางตรงกันข้ามกลับเป็นการเริ่มต้นชีวิตแห่งความเชื่อกับพระเจ้า อธิษฐานขอพระเจ้าทรงนำชีวิตของคุณ และเพิ่มเติมกำลังให้กับคุณในการรักษาความเชื่อไว้จนถึงวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *