วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2 พงศ์กษัตริย์ 5:1-5 “สาวก-รับใช้แม้ไม่สมบูรณ์”

สาวกในปัจจุบันจำนวนมากที่ทำตัวเปรียบเหมือนผู้ชมบนอัฒจันทร์ แต่พอถึงเวลาที่จะให้รับใช้แม้จะเป็นงานง่ายๆ เช่น แจกใบปลิว แบ่งปันคำพยาน นำอธิษฐาน อ่านพระคัมภีร์ สาวกเหล่านี้มักจะปฏิเสธและพูดว่า ฉันไม่โตพอที่จะทำสิ่งเหล่านั้นได้หรอก ฉันยังไม่สมบูรณ์ ให้คนอื่นที่เป็นคริสเตียนที่โตแล้ว สมบูรณ์แล้ว ทำดีกว่า วันนี้เราจะมาดูชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่มีความสามารถอะไรเลยแถมยังเป็นทาส แต่เธอเป็นสาวกที่รับใช้แม้ไม่สมบูรณ์

Q1  คุณคิดว่า อะไรคือแรงจูงใจที่ทำให้เด็กหญิงคนนี้กล้าพูดว่า นาอามานให้หายจากโรคเรื้อนถ้าอยู่แผ่นดินเกิดของเธอ? (พิจารณาคำว่า “ผู้เผยพระวจนะในข้อ 3 และอ่าน 2 พงศ์กษัตริย์ 4:38-44 ประกอบ)
Q2  คุณจะเลียนแบบเด็กหญิงคนนี้ในการเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ท่ามกลางครอบครัว / โรงเรียน / ที่ทำงาน / ในสังคมที่คุณอยู่อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *